[Báo Xây Dựng] Khai mạc kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

(Xây dựng) - Sáng 11/12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chính thức khai mạc kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá VI.
Khai mạc kỳ họp lần thứ 15 HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tại buổi khai mạc, các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe các báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 15;

Báo cáo tóm tắt ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019, xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách địa phương 2020; Trình phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018; Trình phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách, phương án phân bổ dự toán  ngân sách địa phương năm 2020 cũng như các báo cáo khác thuộc các sở ngành.

Trong đó, đặc biệt chú ý đến Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ đại biểu. Theo báo cáo này, năm 2019 tình hình phát triển kinh tế của tỉnh đạt kết quả tốt, có 9/10 chỉ tiêu kinh tế, 10/10 chỉ tiêu văn hoá – xã hội và 8/8 chỉ tiêu môi trường tang trưởng đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo theo lộ trình; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; chất lượng giáo dục đào tạo ngày được nâng lên; các hoạt động văn hoá và thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; ô nhiễm môi trường tại các điểm nóng đã từng bước được kiểm soát và dần cải thiện, số điểm nóng về môi trường ngày càng giảm. Công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được các cấp chính quyền quan tâm thực hiện.

Nhiều nhiệm vụ, giải pháp về phát triển cảng, dịch vụ logistic mặc dù được tích cực triển khai song chưa đạt kết quả như mong muốn. Chính sách về bồi thường, tái định cư chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân gây khiếu kiện kéo dài. Việc xây dựng trái phép, phân lô bán nền trên đất nông nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ, một số điểm nóng vẫn còn nhiều tồn tại, chưa giải quyết triệt để…

Mạnh Cường

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét