Giới thiệu về Vũng Tàu Thành Phố Tôi Yêu


Group "Vũng Tàu Thành Phố Tôi Yêu" được lập ra nhân sự vụ bãi Trước Vũng Tàu bị san lấp biển để xây dựng thủy cung từ năm 2019, xem chi tiết tại https://bit.ly/lap-bien. Nhiệm vụ của group bước đầu là thông tin các thông tin đa chiều, công khai, minh bạch... từ các kênh để cộng đồng thấu hiểu. Từ đó góp sức vào việc phát triển thành phố biển Vũng Tàu theo hướng bền vững.

Nếu bạn mong muốn phố biển Vũng Tàu phát triển vững bền như chúng tôi, hãy add bạn bè vào group này hoặc chia sẻ tin này để nhiều người cùng biết để tham dự. Cảm ơn!


Sứ mệnh của group "Vũng Tàu Thành Phố Tôi Yêu": cung cấp thông tin đa chiều, công khai, minh bạch... từ đa dạng kênh thông tin, góp sức để thành phố biển Vũng Tàu phát triển bền vững, hướng đến group Sạch - Xanh - Tử tế.

Tầm nhìn: trở thành kênh thông tin thiết thực hàng đầu về thành phố biển Vũng Tàu đa dạng, đa chiều và là nơi tương tác tử tế của người dân tỉnh BRVT và tất cả ai có tình yêu Vũng Tàu.

Giá trị cốt lõi: Minh bạch - Khai phóng - Thiết thực.

Website: www.VungTauThanhPhoToiYeu.com | Cả đời yêu Vũng Tàu

"Minh bạch - Khai phóng - Thiết thực" là giá trị cốt lõi của Vũng Tàu Thành Phố Tôi Yêu

Ban quản trị group Vũng Tàu - Thành Phố Tôi Yêu
  1. Cảm ơn ban quản trị group Vũng Tàu - Thành Phố Tôi Yêu đã dành tâm huyết với thành phố biển.

    Trả lờiXóa