Ảnh màu về Vũng Tàu 1967 - 1968 qua ống kính của nhiếp ảnh gia Michael Holt

 

Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một số hình ảnh về Vũng Tàu những năm 1967-1968. Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Michael Holt.

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét