Lời nhắn nhủ dễ thương!

 


Nó không phải là một thằng duy nhất

Nó là nhóm, là phường, là bè lũ cọng sinh

Không do đói, mà do tham, do dốt

Nó chả sá gì tạo hóa với thiên nhiên!

Nó chẳng biết để viền cong Bãi Trước

Biển phải triệu triệu năm tung sóng vào bờ

Biển và núi của gì cha chúng nó?

Mà san, mà lấp, mà chiếm riêng mình?

Không thể nói bằng lời phải -quấy

Mà phải nói với chúng bằng ngôn ngữ của Thiên Lôi

Khôn ngoan nhất là trả lại nguyên hiện trạng

Bằng không- lưỡi- tầm- sét thay lời!

Theo chia sẻ từ facebook Huy Mau Le

Không có nhận xét nào:
Viết Nhận xét